گزارش BBC از درگیریها


افروغ به دانشجویان حق میدهد (آفتاب)


تذكر ۱۱ نماينده درخصوص حوادث دانشگاه شريف (آفتاب)

اگر در مورد این درگیریها عکس یا خبری دارید آنرا برای ما به آدرس sharifpic@gmail.com بفرستید تا بقیه هم از آن مطلع شوند.


River Belle
مقالات
اخبار
بیانیه‌ها و نامه‌ها
وبلاگ ها
استفاده از تمام مطالب و عکس های موجود در این صفحه به هر نحو آزاد می باشد (public domain)