اطلاعيهي كميتهي دانشجويي جبههي مشاركت دربارهي حادثهي دانشگاه شري (12/24)


بیانیه نهاد رهبری (12/24)


بیانیه بسیج دانشجویی امیر کبیر و دانشگاه آزاد ساوه (24/12)

اطلاعیه انجمن اسلامی شریف (24/12)


اگر در مورد این درگیریها عکس یا خبری دارید آنرا برای ما به آدرس sharifpic@gmail.com بفرستید تا بقیه هم از آن مطلع شوند.


River Belle
مقالات
اخبار
بیانیه‌ها و نامه‌ها
وبلاگ ها
استفاده از تمام مطالب و عکس های موجود در این صفحه به هر نحو آزاد می باشد (public domain)