روز 23 اسفند :بعد از ماجرا ی دفن (آبرومندانه ی) شهدا و مجروح شدن رييس دانشگاه دانشجويان حاضر تريبونی در مقابله در ورودی دانشگاه تشکيل دادند ، و به طرح راهکار ها يی برای بازپس گرفتن حقوق از دست رفته ی خود پرداختند . پس از حدود يک ساعت دانشجويان از بيم حمله ی احتمالی افراد خارج از دانشگاه از روبروی درب اصلی به سمت بوفه حرکت کردند. در اينجا دانشجويان درخواست های خود را طی بيانيه اعلام کردند . پس از قرات بيانيه ، دانشجويان به طور گروهی از در های شمالی دانشگاه خارج شدند .در همين حال اطّلاعيه اي به شرح زير از طرف روابط عمومی انجمن قرات شد :

حدود يك ماه پيش طرح تدفين شهدا به صورت غيرقانوني توسط مهندس ميرزايي وارد دستور جلسه‌ي شوراي فرهنگي دانشگاه شد. در آن جلسه با وجود مخالفت نماينده‌ي انجمن اسلامي و تعداد ديگري از اعضاي آن شورا، کليات طرح بدون رأي گيري به تصويب رسيد. پس از آن انجمن اسلامي دانشجويان از طرق مختلف سعي در شفاف سازي اين قضيه داشت اما با وجود پيگيري هاي انجمن و قرار قبلي براي صحبت مجدد پيرامون اين مصوبه هيچگونه اقدام جدي در اين باره صورت نگرفت. در هفته‌اي كه گذشت انجمن اسلامي با برگزاري نظرسنجي و مذاكره با گروههاي دانشجويي اعلام داشت كه با وجود مخالفت %82 دانشجويان و 20 گروه دانشجويي تقاضاي رفراندم براي تدفين شهدا را دارد. روز يكشنبه در پايان تجمع دانشجويان جناب آقاي دکتر وثوقي وحدت با امضاي قطعنامه‌ي صادرشده دانشجويان قول دادند كه براي اجراي طرح نظر دانشجويان پرسيده خواهد شد.

فرداي آن روز دانشجويان در كمال تعجب متوجه پيمان شكني مسئولان شدند و اعتراض آرام خود را در مسجد دانشگاه ادامه دادند. ما فكر مي‌كرديم كه فضاي مسجد حريم امني است كه هرگز مورد تجاوز قرار نمي‌گيرد. اما گويي حمله كنندگان به دانشجويان هيچ ارزش و احترامي را به رسميت نمي‌شناختند. اين تجمع توسط بخشي از بسيج دانشجويي و عناصر شبه نظامي خارج از دانشگاه به خشونت كشيده شد. پس از آن عده‌ي محدودي از دانشجويان خشمگين به تحريك يكي از كارمندان با حمله به دفتر رياست، دكتر سهراب پور را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

ما ضمن محکوميت ضرب و شتم جناب آقاي دکتر سهراب پور، اعلام مي‌داريم كه اين‌گونه اقدامات توهين به دانشگاه محسوب مي‌شود و از سوي انجمن اسلامي و دانشجويان آگاه مورد تحريم جدي قرار خواهد گرفت.

ما با وجود تمام انتقادات اساسي كه به عملكرد دكتر سهراب پور و ساير مسئولان دانشگاه در اين قضيه داريم همچنان دكتر سهراب پور را به عنوان رئيس انتخابي و قانوني اين دانشگاه به رسميت مي‌شناسيم و از ايشان دفاع خواهيم نمود.

همچنين مؤكداً بي‌‌حرمتي به شهيدان را محكوم مي‌كنيم و مسئوليت آن را متوجه گروههاي فشار خارج دانشگاه و بخشي از بسيج دانشجويي مي‌دانيم كه غيرمسئولانه و عليرغم مخالفت نماينده‌ي ولي فقيه در دانشگاه اقدام به اجراي اين طرح نمودند. در پايان حق اعتراض به هرگونه برخورد با دانشجوياني که به صورت مدني مخالفت خود را بيان داشته اند، براي خود محفوظ مي‌داريم. ما پس از پايان تعطيلات نوروزي از طريق اقدامات مدني و مسالمت جويانه حقوق تضييع شده ي دانشجويان را پيگيري خواهيم نمود. اما با توجه به التهاب فضاي دانشگاه و امكان سوء استفاده از اين قضايا در شرايط فعلي سكوت اختيار مي‌كنيم.


همچنين تصميم گرفته شد که 23 اسفند عزا ی عمومی اعلام شود و کلاس های آن روز تعطيل گردد .
فردای آن روز (حدوده 10 صبح) دانشگاه شاهد حضور تعداد زيادی (حدوده 1000 نفر)از دانشجويان معترض به وقايع روز قبل بود . دفتر انجمن هم مملؤ از کسانی بود که برای بحث و تصميم گيری تجمع کرده بودند . بنا بر پيشنهاد دانشجويان ، که پس از وقايع روز قبل ، مسجد را مکان امنی برای اقامه ی نماز نمی دانستند ،نماز جماعت در مقابل ساختمان شهيد رضايی(يونين) خوانده شد.

و اين در حالی بود که گروهی ديگر با تشکيل زنجيره انسانی حول نمازگزارن ، در حرکتی نمادين ،امنيت نمازگزارن را تأمين می کردند . بعد از نماز تريبونی در همان محل تشکيل شد و اطّلاعيه ای بالا بار ديگر توسط يکی از اعضای انجمن خوانده شد . در پايان اعضا ی انجمن به نمايندگی از دانشجويان اعلام کردند که تا اطّلاع ثانوی شعار ما سکوت خواهد بود تا در فضا يی دور از تنش و خشونت خواسته های خود را دنبال کنيم .
و امّا چرا سکوت ؟
قبل از تمام اين وقايع، صبح روز 23 اسفند ، روزنامه کيهان ، در مورد جريان دفن شهدا مقاله ای نوشت و در آن مخالفت دموکراتيک دانشجويان (به روايت کيهان "فريب خورده") را با اتّفاقات زمان تدفين امام حسن مقايسه کرد و مخالفت دانشجويان را توطعه ی سرمايدار خونريز غرب (آمريکا) ناميد .
ديگر خبرگزاری ها هم هيچ اشاره ای به دفن وحشيانه ی شهدا نداشتند و فقط دانشجويان را در ماجرا ی رييس دانشگاه محکوم کردند . تا جايی که دانشجويان در پی اين سانسور شديد و جهتدار خبری چاره ای جز اين نيافتند که برای مدّتی سکوت کنند تا از التهاب و بر آشفتگی افراد و جريانات (که بهترين طعمه برای تهمت زدن رسانه ها است) کاسته شود .

اگر در مورد این درگیریها عکس یا خبری دارید آنرا برای ما به آدرس sharifpic@gmail.com بفرستید تا بقیه هم از آن مطلع شوند.


River Belle
مقالات
اخبار
بیانیه‌ها و نامه‌ها
وبلاگ ها
استفاده از تمام مطالب و عکس های موجود در این صفحه به هر نحو آزاد می باشد (public domain)