18 فروردین
خامنه ای در حرف نوروزی خود به هتک حرمت شهدا هم ارز با انفجار حرمها و کاریکاتور پیامبر اشاره کرد. بعد از عید توسط عواملی در دانشگاه از جمله  کمیته انضباتی اقدام به تهدید فعالان دانش جویی شد . این تهدید ها تا حد زیادی منجر به عقب نشینی دانش جویان از مواضع بر حق خود شد. بسیج دانشجویی با برپایی یک نمایشگاه عکس وجود افراد لباس شخصی و ضرب و شتم دانش جویان را به کلی تکذیب کرد این در حالی است که حتی رییس دانشگاه هم بر وجود افراد لباس شخصی و ضرب و شتم دانش جویان تاکید دارد.
در حال حاضر وضعیت بسیار اسفناک است.


اگر در مورد این درگیریها عکس یا خبری دارید آنرا برای ما به آدرس sharifpic@gmail.com بفرستید تا بقیه هم از آن مطلع شوند.


River Belle
مقالات
اخبار
بیانیه‌ها و نامه‌ها
وبلاگ ها
استفاده از تمام مطالب و عکس های موجود در این صفحه به هر نحو آزاد می باشد (public domain)