این عکس نشان می دهد که طرح تدفین در دستور جلسه نبوده و مدرکی است دال بر اینکه این طرح روند قانونی تصویب را طی نکرده است.

اگر در مورد این درگیریها عکس یا خبری دارید آنرا برای ما به آدرس sharifpic@gmail.com بفرستید تا بقیه هم از آن مطلع شوند.


River Belle
مقالات
اخبار
بیانیه‌ها و نامه‌ها
وبلاگ ها
استفاده از تمام مطالب و عکس های موجود در این صفحه به هر نحو آزاد می باشد (public domain)